In 2020 werden in de Overijsselse Vecht diverse graafwerkzaamheden verricht. De rivier kreeg een extra bochten en  nevengeulen. 
Aan het einde van de graafwerkzaamheden werd het water gereguleerd toegelaten in de gegraven beddingen door middel van duikers in de dammen. Rond de duikers ontstonden mooie rimpelingen in het water.

Meer in deze verzameling

Back to Top