In 2020 zijn er aan de Overijsselse Vecht werkzaamheden verricht waarbij het grasland aan de oevers van de rivier drastisch op de kop gezet zijn. Spelen met het avondlicht in het zand brengt on-Hollandse sferen teweeg.

Meer in deze verzameling

Back to Top